Jsem absolventem Masarykovy Univerzity v Brně, Ústavu hudební vědy, obor: Učitelství estetické výchovy pro střední školy a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde jsem na Filozofické fakultě, studoval obor Estetika.

Jsem dlouholetým aktivním muzikantem, hraji na kontrabas, basovou kytaru a basu. S dětmi sdílím své hudební nadšení i znalosti. Při hudebních hrách používáme různé přírodniny s akustickými vlastnostmi i tzv. Orffovy nástroje.

Mám zkušenosti z divadla (Buranteatr), kde jsem jako hlavní technik zajišťoval kulisy, provoz budovy, vybavení, pracoval jsem se světly i zvukovou technikou. Jako pracovník přímé péče jsme byl zaměstnán ve Chráněném bydlení v Brně, kde jsme získal zkušenosti s lidmi s komunikací s lidmi s mentálním postižením a jako aktivizátor jsem organizoval volnočasový program pro klienty v Domově pro seniory Norbertinum. Mám také bohaté zahraniční zkušenosti London, Bonn, Warszawa, Berlin, Köln, Frankfurt, Freiburg, Regensburg, Nürnberg,...) spojené s mojí hudební kariérou - komponováním hudby a v rámci živých vystoupení – hudební doprovod k němým filmům, spolupráce s Národním filmovým archivem, apod. Ovládám anglický jazyk a kromě hry na hudební nástroje se hudbou zabývám také jako teoretik. Zajímám se o umění i vaření. Jsem aktivním turistou a pohyb je mi od dětství přirozený.

Koncept LŠ mne přitahuje, protože umožňuje rozvoj dětí v prostředí, které přirozeně vzbuzuje jejich zvědavost a imaginaci, navíc přirozeným způsobem je vede k samostatnosti i spolupráci.