Jsem maminka dvou dcer – 4 roky a 1, 5 roku. Vystudovala jsem magisterský obor sociální pedagogiky a bakalářský obor speciální pedagogiky a rodinné výchovy. Pracovala jsem ve školní družině, dále jako sociální pracovník v oblasti náhradní rodinné péče, koordinovala jsem rodinné komunitní centrum a před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala v nízkoprahovém klubu jako terénní sociální pracovník. Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován, Motivační rozhovory, Práce s agresivním klientem, Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu, Montessori pedagogika pro MŠ.

V zimním období vedu dopolední program, který probíhá v prostorech RC Žirafa. Pracujeme zde s dětmi na základě Montessori principů. Montessori pedagogika je pro mě symbolem moudrosti a úcty k dětem.

Na dětech mě ohromuje jejich přímost, schopnost hluboce se ponořit do aktivit, které je zajímají a to jak dokáží brát věci takové, jaké jsou a přijmout je tak.