Děti vnímám jako nejkrásnější a nejbarevnější projev života. Jejich přirozené a bezprostřední jednání mi umožňuje vidět moudrost, kterou je každý člověk obdařen a jejíž potenciál děti využívají naplno. Spolupráce s dětmi mne velmi obohacuje a dělá mi radost, když jim mohu připravit program v podobě zábavných pohybových aktivit nebo jim vysvětlit principy fungování světa kolem nás. Upřímně zvídavé otázky jsou nejzajímavějším a často také nejzábavnějším prvkem, se kterým se u Skřítků můžeme setkat a já se snažím na ně odpovídat co nejlépe.
Něco o mně: jsem studentem matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v oboru Geometrie. Zkušenosti s dětmi mimo prostředí školky čerpám zejména v okolí rodiny a z letních táborů, na kterých dělám oddílového vedoucího. Mezi mé zájmy patří poznávání zákonitostí vnějšího světa, přírody, ale také vnitřního světa emocí a myšlenek. V přírodě jsem velmi rád, protože je tichá a krásná. Cítím se velmi pohodlně se zvířaty, protože dokáží být láskyplné. To je také důvod, proč je nejím.
Mým vnitřním cílem je být stabilním, veselým a chápajícím člověkem v dnešní uspěchané a často chaotické době. Naplňovat tento cíl mi pomáhá pobyt v přírodě, s dětmi, se zvířaty, ale také například myšlenkové principy obsažené v Buddhismu či Advaitě. Mám rád s lehkostí přijímat věci takové, jaké jsou.
Zaměření mého kroužku jsou pohybové aktivity. Pomocí jednoduchých cviků, které dále kombinujeme a vytváříme tak cviky komplikovanější,  zdokonalujeme jemnou i hrubou motoriku. Prohlubejem své povědomí o prostoru kolem nás, lépe si uvědomujeme fungování těla.
Na děti se vždycky moc těším a ačkoliv dokáží před člověka postavit nejednu výzvu, čas s nimi si velmi užívám. Mám pocit, že je jim se mnou taky dobře .. a tak to má být :-)