Kdo jsme?

Lesní klub (školku) Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Školka poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25

Co nabízíme?

Nabízíme různé modely docházky dětí: dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní, všechny varianty v podobě dopolední nebo celodenní docházky.

Děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní pedagogiky, výchovným přístupem Respektovat a být respektován s prvky monetssori pedagogiky. Děti procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Dále je dětem nabízena řeada speciálních programů, jako jsou kroužky improvizace, výtvarné kroužky, řemeslné, hudební, judo a MISIP masáže. Nedílnou součástí programu ve školce je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Předškolní příprava

Lesní klub Lesní skřítci nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož školka není registrována v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jeden z pedagogů se vždy ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a trénuje s nimi kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Prostor mají zejména v době poledního klidu mladších dětí. Průvodci spolupracují s rodiči na vytvoření portfolia předškoláků k předložení spádové školce.

Z hlediska formálního je z tohoto důvodu nutné dítě zapsat do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti, zejména přezkušování, které probíhá 2-3 za rok.

Očkování

Naopak výhodou naší školky, která k registraci na MŠMT nepřistoupila, je možnost přijímat i děti neočkované. Při zápisu je nutné uvést zda vaše dítě má či nemá nějaké očkování a pokud ano, jaké. Tato informace je poskytnuta také ostatním rodičům.

Přihláška je k dispozici v sekci Zápis k docházce

Informace o školném k vidění v sekci Ceník.

 

Lidé

Tým průvodců Lesních skřítků

 

Koordinátorka a kontaktní osoba

 

Průvodci na záskok

 

Lektorka Montessori klubíku

 

Lektorka Klubíku pro děti 2-3 roky

 

Členové Rady spolku, kteří se podílí na chodu školky

 

 

 

 

 

Pedagogická koncepce

S ohledem na vývojové potřeby dětí Lesní skřítci vycházejí z těchto principů a směrů:

 • Lesní pedagogika
  • Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí celostně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů.  “Bezhračkové” prostředí podporuje tvořivost dětí. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Čerpáme z poznatků a zkušeností Josepha Cornella, který při kontaktu dětí s přírodou využívá zážitkovou pedagogiku, podporuje jejich vnímavost a porozumění procesů v přírodě.
 • Výchovný přístup Respektovat a být respektován
  • K dětem se snažíme přistupovat jako k plnohodnotným bytostem a komunikačním partnerům. Výchova dětí založena na uplatňování moci a síly má negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti i vztahy ve skupině. Při komunikaci s dětmi proto používáme postupy dle metodiky Respektovat a být respektován (popis situace, pojmenování emocí, vyvození přirozených důsledků, možnost volby, zaměření na pozitiva, …).
 • Environmentální výchova
  • Podstatou environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – hospodaříme s vodou, třídíme odpad, preferujeme bio potraviny, kompostujeme, krmíme zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Děti tyto vzory adaptují a přijímají za své.
 • Prvky montessori pedagogiky
  • Montessori přístup u dětí rozvíjí možnost volby a zodpovědnost za svoje jednání, podporuje vnitřní motivaci. Využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit.
 • Komunitní pojetí
  • Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, průvodců a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí. Rodiče se podílejí na vedení a organizaci školky, jejím provozu (svačinky, výpomoc průvodcům), budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i průvodci se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výjezdech.
 • Speciální programy (výtvarné dílny, řemeslné dílny, hudební program, pohybové aktivity, improvizační aktivity, judo, masáže …)
  • Každý z průvodců se ve školce realizuje nejen skrze společné principy, ale využívá i svou osobní specializaci. Paleta průvodců je barevná, děti tak mají možnost zakusit různé druhy programů, které jsou zároveň pravidelně a systematicky vedeny.
 • Volná hra
  • Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením.  Hra samotná je tedy současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Prostor k volné hře vytváříme cíleně – zahrada i les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Pro bezpečný a plnohodnotný pobyt dětí v prostředí školky je důležité mít dobře nastavná pravidla. Pedagogové i rodiče školky proto postupně na základě konkrétních zkušeností sestavili soubor pravidel jasně vymezujících hranice a povinnosti. Aby průvodci mohli realizovat kvalitní program pro děti, považujeme za nezbytné, aby průvodci a rodiče důsledně pravidla dodržovali a také důsledně vedli děti k jejich dodržování. Kompletní pravidla jsou nalezení na webových stránkách či ve školce.

_DSC7986

 

Zázemí školky

ZAHRADA – Hlavní útočiště tvoří 800 m2 velká oplocená zahrada na Husově ulici. Na zahradě máme několik ovocných stromů a keřů, zeleninové záhony s jahodami, dýněmi, kukuřicí, rajčaty i květinami, pažitkou a léčivými bylinkami. Zahrada je rozdělena přirozenými bariérami na několik ploch (velké pískoviště, řemeslný kout, užitková zahrada, travnaté hřiště, lesní porost s kůrou, ohniště, kompost, prostor kolem houpaček, několik stolů s posezením), pro děti máme vytvořeny také různé úkryty a útočiště. Na zahradě se dále nachází  budka s funkčním nářadím k řezání, vrtání, broušení, zatloukání hřebíčků a zahradničení. Nedílnou součástí zahrady jsou příbytky pro zvířátka (morčata, králík), zvířátka s dětmi pravidelně čistíme a krmíme. Zezadu zahradu ohraničuje potok Melatínek vhodný pro pozorování vodních živáčků a zalévání zahrady.

 

_DSC8080

 

CHATA – V naší chatce je vestavěna kuchyňská linka, stůl s lavičkami, kamna, úložný prostor pro výukové pomůcky a výtvarné potřeby, knihovnička, zásoby náhradního oblečení, přezůvky. V chatce se dále nachází malý sklad na různé materiály a je k ní přistavěna kompostovací toaleta s nerezovým dřezem. Chatka nám slouží zejména jako útočiště v zimním období, kdy je potřeba se ohřát, usušit či najíst se v teple. K chatce dále patří velmi důležitý a rozlehlý přístřešek, pod kterým probíhá většina tvořivých aktivit, obědů a svačinek.  

 

_DSC8126

DOUPĚ – Doupě (obytný kontejner) nám slouží k odpolednímu odpočinku, děti odpočívají každý ve svém spacáčku. V Doupěti mají děti také deky, polštářky, dětské knížky na prohlížení a plyšáky. Doupě v zimě vytápíme kamny.

OKOLÍ – V těsné blízkosti zahrady protéká potok Melatín, zahradu školky obklopují lesy a stráně, v nichž nachází útočiště mnoho větších i menších tvorů. S dětmi proto na každodenní výpravy do lesa bereme krabičkové lupy, síťky a další pomůcky, můžeme tak pozorovat živočichy i rostliny v jejich přirozeném prostředí, poznávat je a chránit. Do přírody s dětmi vyrážíme po různých cestách, stezičkách i mimo ně. Místa, která mají děti v oblibě nebo se na nich čekáme, jsme společně pojmenovali (Černé jezero, U Dračice, Elfí les, Palačinka, …).

_DSC7817

Klubík

Klubík v roce 2018 povyrostl a rozšířil se do Obřan na Kafaru

Zveme všechny děti od 2 do 3 a půl let, aby s námi přišly odkrývat tajemství a bohatství jarní přírody, sdílet radost ze společného hraní, zpívání a tvoření do našeho Klubíku. Zveme všechny rodiče či prarodiče k návratu do kouzelného času dětství, kde neexistuje nic důležitějšího než tady a teď. Zveme Vás všechny, děti a (pra)rodiče užít si jaro plnými doušky ve vnitřních i venkovních prostorách Kafary a na zahradě Lesních Skřítků v Bílovicích nad Svitavou.

KDY a KDE: od 9:30 do 11:00 hod (začínáme 6. března 2018)
– každé úterý: Kafara, Fryčajova 78/16, Brno Maloměřice a Obřany
– každou středu: Zahrada Lesního klubu Lesní skřítci Bílovice nad Svitavou, Husova 57

CENA: První vstup bude stát 70 Kč/dítě, 90 Kč při každém dalším jednorázovém vstupu NEBO lze si předplatit 4 vstupy za 280 Kč.

S SEBOU: Touhu trávit čas v přírodě a objevovat ji na vlastní oči, uši, nos i jazýček a tomu přizpůsobené venkovní oblečení, případně i náhradní oblečení. V teplém počasí a v dešti holínky, pro výtvarnou aktivitu zástěrku nebo starší tričko. V chladném počasí raději o vrstvu navíc pro děti i pro rodiče a rukavičky.

V době konání Klubíku v Bílovicích jsou školkové děti na dopoledním výletě, nebo v Montessori klubu. Zázemí školky tedy slouží pro potřeby účastníků klubíkových setkání. V Obřanech nám je k dispozici komfortní interiér kulturní fary Kafary. Máme se tedy v případě nepříznivého počasí kde schovat, ohřát, převléci či posvačit.

Rodiče i děti mají touto cestou také možnost seznámit se s prostředím a praxí vzdělávání v lesní školce a zjistit, zda je lesní školka právě pro ně.

Těší se na Vás Martina Hoffman, tel: 773 571 125, lesniskritci@email.cz

Reference

„Pohodové a kamarádské prostředí, respektující a individuální přístup k dětem, podpora vztahů rodiče-pedagogové-děti (i nad rámec školky) – společné slavnosti a zajímavé akce, možnost rodičů zapojit se a ovlivnit chod školky, snaha pedagogů o sebevzdělávání.“ 

Zuzana Kejíková, maminka lesního skřítka

„Ráno, když doprovázím svoji dceru do lesní školky, nelituji, že to mám kus cesty přes kopec.
Po cestě nadechuji svěží vzduch a i ta chvika mne regeneruje. Jsem ráda, že moje dcera se od malička učí realitě a poznává krásu přírody. Průvodci/kyně jsou ve školce dobře vyvážení. Je to mix mladého, zkušeného, ženského a mužského. Všichni jsou velmi aktivní a mne bylo vždy velmi příjemné, že děti, které teskní, nenechávají plakat.“

Karolína Kohoutková, maminka lesního skřítka

„S Lesními skřítky soužíváme již pátým rokem. Za tu dobu se vyvíjejí, proměňují a nutno říct, že stále k lepšímu. Jedná se o velmi přátelské prostředí s vynikajícím týmem schopných a aktivních průvodkyň a průvodců. Musím velmi ocenit mužský element, který je pro děti jako magnet. Máme rádi společné akce, setkávání s průvodci, dětmi, rodiči, to, že můžeme být aktéry, ne jen pozorovateli. Otisk Lesních skřítků je v dětech, ale i v nás rodičích velmi silný, a to je moc dobře! Děkujeme!“

Martina Lužná, maminka dvou lesních skřítků

„Strávili jsme ve Skřítcích tři roky, děti i já a co šlo i manžel. Za tu dobu jsme si k místu i lidem, se kterými jsme se tu potkali, vytvořili silné pouto. Byl tu prostor existovat zde uvolněně, spontánně, přirozeně a zajímavě. Všichni jsme si odnesli lecjaké poznání, navázali milá a často hluboká přátelství a užili si nemálo legrace. Je to láska, která se nezapomíná 8-). Děkujeme!“

Lucie Anderová, máma Ondry a Helenky