Kdo jsme?

Lesní klub (školku) Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Školka poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25

Co nabízíme?

Nabízíme různé modely docházky dětí: dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní, všechny varianty v podobě celodenní docházky.

Děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní pedagogiky, výchovným přístupem Respektovat a být respektován s prvky monetssori pedagogiky. Děti procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Dále je dětem nabízena řeada speciálních programů, jako jsou kroužky improvizace, výtvarné kroužky, řemeslné, hudební, judo a MISIP masáže. Nedílnou součástí programu ve školce je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Předškolní příprava

Lesní klub Lesní skřítci nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož školka není registrována v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jeden z pedagogů se vždy ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a trénuje s nimi kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Prostor mají zejména v době poledního klidu mladších dětí. Průvodci spolupracují s rodiči na vytvoření portfolia předškoláků k předložení spádové školce.

Z hlediska formálního je z tohoto důvodu nutné dítě zapsat do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti, zejména přezkušování, které probíhá 2-3 za rok.

Očkování

Naopak výhodou naší školky, která k registraci na MŠMT nepřistoupila, je možnost přijímat i děti neočkované. Při zápisu je nutné uvést zda vaše dítě má či nemá nějaké očkování a pokud ano, jaké.

Přihláška je k dispozici v sekci Zápis k docházce

Informace o školném k vidění v sekci Ceník.

 

Pedagogická koncepce

S ohledem na vývojové potřeby dětí Lesní skřítci vycházejí z těchto principů a směrů:

 • Lesní pedagogika
  • Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí celostně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů.  “Bezhračkové” prostředí podporuje tvořivost dětí. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Čerpáme z poznatků a zkušeností Josepha Cornella, který při kontaktu dětí s přírodou využívá zážitkovou pedagogiku, podporuje jejich vnímavost a porozumění procesů v přírodě.
 • Výchovný přístup Respektovat a být respektován
  • K dětem se snažíme přistupovat jako k plnohodnotným bytostem a komunikačním partnerům. Výchova dětí založena na uplatňování moci a síly má negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti i vztahy ve skupině. Při komunikaci s dětmi proto používáme postupy dle metodiky Respektovat a být respektován (popis situace, pojmenování emocí, vyvození přirozených důsledků, možnost volby, zaměření na pozitiva, …).
 • Environmentální výchova
  • Podstatou environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – hospodaříme s vodou, třídíme odpad, preferujeme bio potraviny, kompostujeme, krmíme zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Děti tyto vzory adaptují a přijímají za své.
 • Prvky montessori pedagogiky
  • Montessori přístup u dětí rozvíjí možnost volby a zodpovědnost za svoje jednání, podporuje vnitřní motivaci. Využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky a vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit.
 • Komunitní pojetí
  • Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, průvodců a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí. Rodiče se podílejí na vedení a organizaci školky, jejím provozu (svačinky, výpomoc průvodcům), budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i průvodci se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výjezdech.
 • Speciální programy (výtvarné dílny, řemeslné dílny, hudební program, pohybové aktivity, improvizační aktivity, judo, masáže …)
  • Každý z průvodců se ve školce realizuje nejen skrze společné principy, ale využívá i svou osobní specializaci. Paleta průvodců je barevná, děti tak mají možnost zakusit různé druhy programů, které jsou zároveň pravidelně a systematicky vedeny.
 • Volná hra
  • Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Dítě při volné hře zkoumá své okolí a bez rušivých zásahů plní úkoly, které si samo zadalo, a je pak zcela pohlceno jejich řešením.  Hra samotná je tedy současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Prostor k volné hře vytváříme cíleně – zahrada i les dětem poskytují dostatečně inspirující terén zvoucí ke zkoumání, různorodým úkolům a aktivitám. Děti mají příležitost hrát si s vodou, půdou, přírodními materiály.

Pro bezpečný a plnohodnotný pobyt dětí v prostředí školky je důležité mít dobře nastavná pravidla. Pedagogové i rodiče školky proto postupně na základě konkrétních zkušeností sestavili soubor pravidel jasně vymezujících hranice a povinnosti. Aby průvodci mohli realizovat kvalitní program pro děti, považujeme za nezbytné, aby průvodci a rodiče důsledně pravidla dodržovali a také důsledně vedli děti k jejich dodržování. Kompletní pravidla jsou nalezení na webových stránkách či ve školce.

_DSC7986

 

Zázemí školky

Školka se v létě 2018 přestěhovala z Husovy ulice na zahradu Palackého 181, Bílovice n. Svitavou – kousek za sokolovnu.

Klubík

Zveme všechny děti od 2 do 3 a půl let, aby s námi přišly odkrývat tajemství a bohatství přírody, sdílet radost ze společného hraní, zpívání a tvoření do našeho Klubíku. Zveme všechny rodiče či prarodiče k návratu do kouzelného času dětství, kde neexistuje nic důležitějšího než tady a teď. Zveme Vás všechny, děti a (pra)rodiče, užít si přírodu plnými doušky na zahradě Lesních Skřítků v Bílovicích nad Svitavou.

KDY: každý čtvrtek od 9:30 do 11:00 hod, začínáme 13. září 2018, zatím jsou naplánována setkání do 29. listopadu 2018.
KDE: v zahradě Palackého 181, Bílovice n. Svitavou – kousek za sokolovnou.

CENA: První vstup stojí 80 Kč/dítě , poté při každém jednorázovém vstupu 100 Kč/dítě nebo lze předplatit 10 vstupů za 800 Kč.

S SEBOU: Touhu trávit čas v přírodě a objevovat ji na vlastní oči, uši, nos i jazýček a tomu přizpůsobené venkovní oblečení, případně i náhradní oblečení. V dešti nezapomeňte holínky. Pro výtvarnou aktivitu zástěrku nebo starší tričko. V chladném počasí raději o vrstvu navíc a rukavičky.

V době konání Klubíku v Bílovicích jsou školkové děti na dopoledním výletě. Zázemí školky tedy slouží pro potřeby účastníků klubíkových setkání. Máme se tedy v případě nepříznivého počasí kde schovat, ohřát, převléci či posvačit.

Rodiče i děti mají touto cestou také možnost seznámit se s prostředím a praxí vzdělávání v lesní školce a zjistit, zda je lesní školka právě pro ně.

Těší se na Vás Martina Hoffman, tel: 773 571 125, lesniskritci@email.cz

Reference

„Pohodové a kamarádské prostředí, respektující a individuální přístup k dětem, podpora vztahů rodiče-pedagogové-děti (i nad rámec školky) – společné slavnosti a zajímavé akce, možnost rodičů zapojit se a ovlivnit chod školky, snaha pedagogů o sebevzdělávání.“ 

Zuzana Kejíková, maminka lesního skřítka

„Ráno, když doprovázím svoji dceru do lesní školky, nelituji, že to mám kus cesty přes kopec.
Po cestě nadechuji svěží vzduch a i ta chvika mne regeneruje. Jsem ráda, že moje dcera se od malička učí realitě a poznává krásu přírody. Průvodci/kyně jsou ve školce dobře vyvážení. Je to mix mladého, zkušeného, ženského a mužského. Všichni jsou velmi aktivní a mne bylo vždy velmi příjemné, že děti, které teskní, nenechávají plakat.“

Karolína Kohoutková, maminka lesního skřítka

„S Lesními skřítky soužíváme již pátým rokem. Za tu dobu se vyvíjejí, proměňují a nutno říct, že stále k lepšímu. Jedná se o velmi přátelské prostředí s vynikajícím týmem schopných a aktivních průvodkyň a průvodců. Musím velmi ocenit mužský element, který je pro děti jako magnet. Máme rádi společné akce, setkávání s průvodci, dětmi, rodiči, to, že můžeme být aktéry, ne jen pozorovateli. Otisk Lesních skřítků je v dětech, ale i v nás rodičích velmi silný, a to je moc dobře! Děkujeme!“

Martina Lužná, maminka dvou lesních skřítků

„Strávili jsme ve Skřítcích tři roky, děti i já a co šlo i manžel. Za tu dobu jsme si k místu i lidem, se kterými jsme se tu potkali, vytvořili silné pouto. Byl tu prostor existovat zde uvolněně, spontánně, přirozeně a zajímavě. Všichni jsme si odnesli lecjaké poznání, navázali milá a často hluboká přátelství a užili si nemálo legrace. Je to láska, která se nezapomíná 8-). Děkujeme!“

Lucie Anderová, máma Ondry a Helenky