Co nabízíme?

Nabízíme různé modely docházky dětí: dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní, všechny varianty v podobě celodenní docházky.

Děti jsou vedeny a doprovázeny v duchu lesní pedagogiky, výchovným přístupem Respektovat a být respektován s prvky monetssori pedagogiky. Děti procházejí environmentální výchovou a vyrůstají v komunitním prostředí. Dále je dětem nabízena řeada speciálních programů, jako jsou kroužky improvizace, výtvarné kroužky, řemeslné, hudební, judo a MISIP masáže. Nedílnou součástí programu ve školce je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Předškolní příprava

Lesní klub Lesní skřítci nemůže nabídnout předškolní přípravu akreditovanou MŠMT, jelikož školka není registrována v rejstříku lesních mateřských škol MŠMT. V rámci celoročního vzdělávacího programu však v naší školce předškolní příprava přirozeně probíhá a děti jsou dostatečně připraveny k zápisu do první třídy. Jeden z pedagogů se vždy ve své činnosti zaměřuje na práci s předškoláky a trénuje s nimi kompetence potřebné ke zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Prostor mají zejména v době poledního klidu mladších dětí. Průvodci spolupracují s rodiči na vytvoření portfolia předškoláků k předložení spádové školce.

Z hlediska formálního je z tohoto důvodu nutné dítě zapsat do spádové mateřské školy na individuální vzdělávání a domluvit si zde podrobnosti, zejména přezkušování, které probíhá 2-3 za rok.

Očkování

Naopak výhodou naší školky, která k registraci na MŠMT nepřistoupila, je možnost přijímat i děti neočkované. Při zápisu je nutné uvést zda vaše dítě má či nemá nějaké očkování a pokud ano, jaké.