Kdo jsme?

Lesní klub (školku) Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Školka poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25