Kdo jsme?

Pozor. Z důvodu vládního nařízení je lesní klub od 1. 3. 2021 do konce omezení uzavřen.

Lesní klub Lesní skřítci provozuje zapsaný spolek Lesní Bílovice, z.s.

Lesní klub poskytuje předškolní vzdělávání dětí ve věku 3-7 let.

Rodiče dětí navštěvujících školku jsou členy spolku a podílí se tak na jejím chodu a mají svá práva i povinnosti.
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, výkonným orgánem je Rada spolku.
Stanovy spolku jsou k nahlédnutí zde.

25