Zápis k docházce

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

 1. V prvním kroku je třeba zvolit model docházky: 2, 3, 4 nebo 5 dní v týdnu. Detailní informace o školkovném naleznete v sekci Ceník
 2. Máte-li vybraný režim docházky, je třeba poslat na lesniskritci@email.cz základní informace o dítěti, a to konkrétně:
  • jméno a věk dítěte
  • jméno a kontaktní údaje rodiče
  • adresa
  • preferovaný režim docházky
 3. Rodič(e) i s dítětem navštíví osobně po dohodě s koordinátorkou LMŠ Lesní skřítci, aby se seznámili s prostředím, zázemím a pedagogy. Rodiče během této návštěvy vyplní Vstupní dotazník.
 4. Je možné domluvit si den na zkoušku (s/bez přítomnosti rodiče),
  cena: 350 Kč/celý den
 5. Emailem, případně telefonicky dostanete vyrozumění o přijetí/nepřijetí
 6. Dítě bude závazně zapsané k docházce ve školce až po vyplnění přihlášky dítěte k docházce a po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000 Kč. Platba se provádí převodem na účet 2500246073/2010, do zprávy pro příjemce je dobré uvést jméno dítěte a účel platby. Záloha se poté započítá do školkovného.
 7. Do konce července je třeba zaplatit školné na dva měsíce dopředu, tedy na září a říjen (minus zaplacená záloha). Platba se provádí převodem na účet 2500246073/2010, do zprávy pro příjemce je dobré uvést jméno dítěte a účel platby. V případě následného zrušení docházky ze strany rodičů se peníze vrací, jen když se najde včas náhradník.
 8. Každý rodič se stává členem spolku, proto je nutné, aby vyplnil přihlášku ke členství. Přihlášku předá osobně  nejpozději první den školky.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

 1. Je třeba rozhodnout se, které týdny bude dítě docházet. Vybírat můžete zde.
 2. Máte-li vybraný týden, je třeba poslat na lesniskritci@email.cz základní informace o dítěti a to konkrétně:
  • jméno a věk dítěte
  • jméno a kontaktní údaje rodiče
  • adresa
  • vybraný termín
  • dietní omezení dítěte, je-li nějaké
 3. Emailem, případně telefonicky dostanete vyrozumění o přijetí/nepřijetí
 4. Do 7 dnů po oznámení o přijetí zaplatit zálohu 800 Kč
  • převodem na účet 2500246073/2010
  • do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno dítěte

  V případě následného zrušení docházky ze strany rodičů se peníze vrací, jen když se najde včas náhradník

 5. Do konce května uhradit zbytek poplatku.
 6. Nejpozději první den docházky odevzdá rodič písemnou přihlášku do letního tábora.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KLUBÍKU PRO MAMINKY S DĚTMI OD 2-3,5 LET

Klubík se od školního roku 2016/17 koná každou středu, od 9.30 do 11.00 h. Zájemci o pravidelnou i nárazovou docházku nás mohou kontaktovat na emailu lesniskritci@email.cz.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLKY

O přijetí dětí rozhodují pedagogové a rada spolku.

Pro přijetí je rozhodující především:
 1. zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzuje pedagog)
 2. datum přijetí přihlášky
 3. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině plus rovnoměrné věkové rozložení
 4. kapacita dětského klubu a model docházky
 5. zájem o pedagogickou koncepci Lesních skřítků, aktivní účast v komunitě
 6. sourozenci, kteří již LK Lesní skřítci navštěvují

 

Stravování

Přihlásili jsme se do Projektu „Skutečně zdravá mateřská škola“. Zdravé stravovací návyky jsou součástí našeho výchovného přístupu, kdy vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Mnoho podmínek projektu již splňujeme a další budeme postupně naplňovat během tohoto školního roku. Info o projektu bude zveřejněno také na našich webových stránkách a rodiče mohou sledovat aktuální informace na www.skutecnezdravaskola.cz.

SVAČINY

Dopolední i odpolední svačinu si nosí dítě vlastní. Vyhýbejte se, prosím, vyloženým sladkostem jako např. čokoládová tyčinka, bonbony apod. Ty do školky nepatří. Vlastní pití v batůžku slouží pro pokrytí dopolední potřeby přísunu tekutin, zejména při pobytu v lese. Od doby oběda děti pijí nápoje připravené ve školce. Je to voda, bylinková voda, čaj. V zimě děti během výletu moc nepijí, je dobré je vybavit malou termoskou s teplým čajem.

OBĚD

Obědy nám dodává jídelna z Kaprálova mlýna v Ochozi u Brna. Je zaměřena na stravu pro děti. Používá kvalitní čerstvé suroviny, zeleninu z farmářských bedýnek. Strava obsahuje obědy s masem i bezmasé. Každý den obědy obsahují čerstvou zeleninu. Jídlo se zaváží teplé, přesně v době oběda, a tak není nutné ho ve školce ohřívat.
Všechny děti mají stejné jídlo, pro dietáře lze zajistit oběd bezlepkový, bezmléčný, bezvaječný.

Cena dvouchodového menu: 65 Kč, platba obědů probíhá hromadně, prostřednictvím školky formou měsíčních záloh, které jsou vyúčtovávány na konci každého pololetí, případně při ukončení docházky dítěte do lesní školky.
Podrobnější informace, například o způsobu odhlašování obědů, apod., naleznete v Provozním řádu.

MENU

Aktuální jídelníček naleznete vytištěný ve školce na nástěnce vedle vchodu do chatky.

PITNÝ REŽIM

Pedagogové dbají na pravidelný pitný režim dětí. Děti mají ve svém baťůžku vlastní láhev s pitím z domova. Láhev se v průběhu dne doplní, je-li třeba. Navíc je na stole k dispozici vždy teplý/studený čaj a voda.

SEBEOBSLUHA

Děti vedeme ve školce k samostatnosti. Samy si z kuchyňského koutu přinášejí sklenice, hrnky, příbory. Samy si po sobě oplachují nádobí, mažou si pomazánku na chleba, pod dohledem pedagoga nakrájí zeleninu nebo ovoce apod.

 

_DSC7379

Ceník

Zřizovatel LK Lesní skřítci je nezisková organizace a nedostávají jakékoli příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškerý provoz lesní školky, který je tvořen platy pedagogů, provozními výdaji a výdaji na pedagogický materiál, je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké „školkovné“ je rozpočet napnutý a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.
V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné.

DOCHÁZKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

Počet dní v týdnu Celý den
2 dny v týdnu 2 760 Kč měsíčně
3 dny v týdnu 3 910 Kč měsíčně
4 dny v týdnu 4 830 Kč měsíčně
5 dnů v týdnu 5 750 Kč měsíčně

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s měsíčním předstihem. Například na konci září je třeba zaplatit docházku za nadcházející listopad a prosinec.

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den.

Příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 2 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 5 dnů v týdnu a nemají  tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 3 týdnech nepřítomnosti.

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 380 Kč/celý den.

 

ČLENSTVÍ VE SPOLKU LESNÍ BÍLOVICE

Zřizovatelem Lesních skřítků je organizace Lesní Bílovice, která je zapsaným spolkem v obchodním rejstříku. Do lesní školky jsou přijímány děti členů tohoto spolku. Zástupce každé rodiny, která zapíše své děti k pravidelné docházce (ne do příměstských táborů), se současně přihlásí ke členství do spolku Lesní Bílovice. Získá tak hlasovací právo na valné hromadě a stát se členem rady spolku s možností ovlivnit chod spolku a lesní školky. Zároveň členům vznikne povinnost hradit pololetně členský příspěvek určený na úhradu nákladů s provozem spolku Lesní Bílovice a respektovat usnesení valné hromady o podílu na chodu spolku a provozu lesní školky (účast na brigádách, podíl na provozu školky, spoluúčast na přípravě slavností). Výše členského příspěvku byla stanovena na 500 Kč za pololetí.

FAQ

CO KDYŽ JSOU OPRAVDU SILNÉ MRAZY?

Na prvním místě stojí zdravý rozum. Základem je dobré oblečení, adekvátní počasí a délce pobytu venku. Při pobytu venku se děti více pohybují, aby si udržely teplo – nabízíme více pohybových her, zdoláváme terénní překážky. Sice se snažíme trávit většinu času venku, nicméně pokud je počasí skutečně nevlídné, využíváme zázemí vytopené chaty. Konkrétně v zimě probíhá den následně:

 • Ráno ihned po příchodu jsou děti buď ve vytopené chatě, nebo si hrají venku (to je jejich vlastní volba)
 • Řízená aktivita probíhá většinou venku
 • Svačina je v chatě případně venku u ohýnku
 • Následuje procházka do lesa
 • Polední rekapitulace dne probíhá v chatě
 • Obědváme v chatě
 • Odpolední klid je ve vytopeném „Doupěti“
 • Následuje svačina v chatě
 • Poté následuje buď volná hra případně odpolední kroužek, místo pobytu je na výběru dětí, a to v chatě či na zahradě

V teplých měsících tráví děti všechen čas venku kromě odpoledního odpočinku v Doupěti.

JSOU DĚTI Z LESNÍ ŠKOLKY ČASTĚJI NEMOCNÉ?

Na tuto otázku najdete odpověď v následujícím článku:

Jsou děti z lesní školky častěji nemocné? – Vitalia.cz

CO SI MAJÍ DĚTI ZABALIT S SEBOU?

 • Batůžek, který jim skutečně sedne, ideálně i s prsním popruhem (dá se jednoduše přidělat)
 • Do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kapesníky, malou skládací karimatku, pláštěnku, dopolední svačinu a pití
 • Náhradní oblečení, které bude stále k dispozici v chatě
 • Gumáky, ráno bývá rosa
 • Spacák pro děti, které zůstávají celý den

DOPORUČENÉ OBLEČENÍ

V lesní mateřské škole platí pravidlo: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“
Když je sucho a teplo: kotníkové plné boty, lehké oblečení, pokrývka hlavy

Když je zima a mokro: doporučujeme metodu vrstvení, tedy
 1. funkční spodní vrstva, která je přímo na těle a odvádí z těla vlhkost. Nejčastěji se používá merino vlna, hedvábí, případně syntetické materiály
 2. střední, zateplovací vrstva, která zahřívá tělo a umí odvádět vlhkost směrem ven. Nejčastěji se používají fleecové materiály a merino vlna
 3.  svrchní, izolační vrstva, tzv. nepropro, tedy nepromokavé a větru odolné oblečení, zároveň však prodyšné
 4. nepromokavé boty, vlněné ponožky, rukavice, nákrčník/šála, čepice/kukla

VYŽADUJETE POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE A JEHO OČKOVÁNÍ?

Ne, potvrzení není třeba. Stačí nám čestné prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte. Toto prohlášení je součástí přihlášky.

PŘIJMETE I DÍTĚ, KTERÉ STÁLE NOSÍ PLENY?

Ano, umíme si s tím poradit :o)

VĚNUJETE SE I PŘEDŠKOLÁKŮM?

Ano. Většina předškolních dovedností je rozvíjena přirozeně v průběhu celodenního programu. Navíc předškolákům je věnována extra péče ve středečním odpoledním kroužku zaměřeném na rozvoj všech předškolních dovedností (percepční, grafomotorické, předčtenářské i početní představivosti). Pracuje se zážitkovou metodou s použitím všech smyslů a v pohybu. Program je koncipován jako individuální činnosti s výukovými pomůckami inspirovanými Montessori pedagogikou a společným řízeným programem. V ostatní dny po obědě, kdy mladší děti odpočívají (jeden pedagog je s mladšími a čte jim pohádky v doupěti a druhý pedagog je s předškoláky v chatě), mají nejstarší děti možnost pracovat s výukovými pomůckami v klidu a soustředěně. V nabídce mají i odpovídající pracovní listy. Dobrovolnost účasti na předškolním programu dodává dětem pocit vnitřní svobody a mohou se tak samy rozhodnout, které aktivitě dají přednost. Vedeni tak vnitřní motivací, zapojí se právě do té práce, která je nejvíce rozvíjí. Pedagogům tento přístup naopak poskytuje adekvátní zpětnou vazbu, zda dětem nabízejí pro ně na míru ušité aktivity.

Máme volná místa pro letošní školní rok 2018/19

Pro letošní školní rok může naše školka přijmout k docházce ještě několik dětí.
Chcete-li se dozvědět více či přijít okusit atmosféru naší školky, neváhejte nás kontaktovat.

Návštěvy na programu jsou možné po individuální dohodě, stačí napsat email na adresu lesniskritci@email.cz, v zápětí Vám odpovíme, kdo z našeho týmu se Vám bude moci věnovat.