Zápis k docházce

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ K DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

 1. V prvním kroku je třeba zvolit model docházky: 2, 3, 4 nebo 5 dní v týdnu. Detailní informace o školkovném naleznete v sekci Ceník
 2. Máte-li vybraný režim docházky, je třeba poslat na lesniskritci@email.cz základní informace o dítěti, a to konkrétně:
  • jméno a věk dítěte
  • jméno a kontaktní údaje rodiče
  • adresa
  • preferovaný režim docházky
 3. Rodič(e) i s dítětem navštíví osobně po dohodě s koordinátorkou LMŠ Lesní skřítci, aby se seznámili s prostředím, zázemím a pedagogy. Rodiče během této návštěvy vyplní Vstupní dotazník.
 4. Je možné domluvit si den na zkoušku (s/bez přítomnosti rodiče),
  cena: 350 Kč/celý den
 5. Emailem, případně telefonicky dostanete vyrozumění o přijetí/nepřijetí
 6. Dítě bude závazně zapsané k docházce ve školce až po vyplnění přihlášky dítěte k docházce a po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000 Kč. Platba se provádí převodem na účet 2500246073/2010, do zprávy pro příjemce je dobré uvést jméno dítěte a účel platby. Záloha se poté započítá do školkovného.
 7. Do konce července je třeba zaplatit školné na dva měsíce dopředu, tedy na září a říjen (minus zaplacená záloha). Platba se provádí převodem na účet 2500246073/2010, do zprávy pro příjemce je dobré uvést jméno dítěte a účel platby. V případě následného zrušení docházky ze strany rodičů se peníze vrací, jen když se najde včas náhradník.
 8. Každý rodič se stává členem spolku, proto je nutné, aby vyplnil přihlášku ke členství. Přihlášku předá osobně  nejpozději první den školky.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

 1. Je třeba rozhodnout se, které týdny bude dítě docházet. Vybírat můžete zde.
 2. Máte-li vybraný týden, je třeba poslat na lesniskritci@email.cz základní informace o dítěti a to konkrétně:
  • jméno a věk dítěte
  • jméno a kontaktní údaje rodiče
  • adresa
  • vybraný termín
  • dietní omezení dítěte, je-li nějaké
 3. Emailem, případně telefonicky dostanete vyrozumění o přijetí/nepřijetí
 4. Do 7 dnů po oznámení o přijetí zaplatit zálohu 800 Kč
  • převodem na účet 2500246073/2010
  • do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno dítěte

  V případě následného zrušení docházky ze strany rodičů se peníze vrací, jen když se najde včas náhradník

 5. Do konce května uhradit zbytek poplatku.
 6. Nejpozději první den docházky odevzdá rodič písemnou přihlášku do letního tábora.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KLUBÍKU PRO MAMINKY S DĚTMI OD 2-3,5 LET

Klubík se od školního roku 2016/17 koná každou středu, od 9.30 do 11.00 h. Zájemci o pravidelnou i nárazovou docházku nás mohou kontaktovat na emailu lesniskritci@email.cz.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLKY

O přijetí dětí rozhodují pedagogové a rada spolku.

Pro přijetí je rozhodující především:
 1. zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzuje pedagog)
 2. datum přijetí přihlášky
 3. vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině plus rovnoměrné věkové rozložení
 4. kapacita dětského klubu a model docházky
 5. zájem o pedagogickou koncepci Lesních skřítků, aktivní účast v komunitě
 6. sourozenci, kteří již LK Lesní skřítci navštěvují