Odpolední kroužky 2018

Pravidelně bude dětem v odpoledních hodinách nabízen tematicky zaměřený program, kterého se budou moci dobrovolně zúčastnit. Současně stále mají možnost zvolit si volnou hru – svoji vlastní aktivitu v prostředí školní zahrady.

 

 

Předškoláček s Evou

Aktivity zaměřené na rozvoj předčtenářských dovedností, grafomotorického rozvoje a početní představivosti.  Pracuje se zážitkovou metodou s použitím všech smyslů a v pohybu. Program je koncipován jako individuální činnosti s výukovými pomůckami inspirovanými Montessori pedagogikou a společným řízeným programem – hraní s hláskami a písmenky, množstvím a čísly. Programu se mohou účastnit všechny děti, bude však zajímat především děti od 4 do 7 let. V ostatní dny po obědě, kdy mladší děti odpočívají (jeden pedagog je s mladšími a čte jim pohádky v doupěti a druhý pedagog je s předškoláky v chatě), mají nejstarší děti možnost pracovat s výukovými pomůckami v klidu a soustředěně. V nabídce mají i odpovídající pracovní listy. Dobrovolnost účasti na předškolním programu dodává dětem pocit vnitřní svobody a mohou se tak samy rozhodnout, které aktivitě dají přednost. Vedeni tak vnitřní motivací, zapojí se právě do té práce, která je nejvíce rozvíjí. Pedagogům tento přístup naopak poskytuje adekvátní zpětnou vazbu, zda dětem nabízejí pro ně na míru ušité aktivity.

Environmentalistika s Evou

S Evou Kotaškovou jsou děti v těch nejlepších rukou ve věcech kolem rostlinek jak lesních, hub, bylinek, tak také květin okrasných i jedlých a užitečných. Učí se v praxi vnímat cyklus klíčení, růstu, kvetení, plození i zmního odpočinku rostlin a jejich úzké sepětí s hmyzem. Naučí se, jak s trpělivostí pečovat o záhonky jahod, rajčat, lnu a mnoho voňavých bylinek, ze kterých si pak třeba uvaří léčivý čaj. Sledují, jak se chovat k půdě, rostlinám, hmyzu i zvířátkům ohleduplně a s úctou. Děti brzy s přehledem rozeznají celým názvem mnoho býlí, stromů i broučků a zahambí kdekterého překvapeného dospělého.

Řemeslné dovednosti s Vojtou

Vojta si pro děti připravuje jejich věku přiměřené návrhy na výrobu nejrůznějších nezbytností malých Skřítků, jako jsou píšťalky, praky, apod. Při jejich výrobě je Vojta doprovází a nechává je podstupovat bezpečné riziko.

Výtvarná dílna s Lenkou

Výtvarný program chystá pro děti Lenka Frimlová, naše kmenová průvodkyně. Výtvarné aktivity probíhají ve školce průběžně – děti si je často samy volí v průběhu pobytu na zahradě. Výtvarné potřeby jsou jim k dispozici. Nabídka je zaměřená a proces, na užívání si vlastní tvorby dětí, práce s barvami a strukturou a různými materiály, většinou přírodními. Děti při tvorbě zkoumají a objevují, využívají a zdokonalují si své smysly.

Pohybové aktivity s Terezkou

Tyto aktivity vycházejí z přirozené potřeby dětí v tomto věku. Mají chuť běhat, dovádět a všemožně poznávat své vlastní fyzické schopnosti. Terezka jim nabízí rámec ve kterém mohou tyto aktivity a také sami sebe, rozvíjet. Jde o hry, při kterých poznávají vlastnosti, limity i možnosti svého těla. Mohou například srovnat svůj vlastní výkon před svačinkou a po svačince, potýkají se s udržením rovnováhy, orientací v prostoru, apod. A zakusí také zlepšování svých fyzických schopností. Další cílenou a u dětí velmi oblíbenou pohybovou aktivitou, je pravidelné cvičení podle kartiček s jógovými cviky pro děti.

Péče o zvířátka s Terezkou

Na zahradě máme králíčka a morčátka, Tereza Vlachová děti provází láskyplnou péčí o ně. Zvířátka je potřeba nejen vypustit, aby se proběhla po zahradě, uklidit jim zázemí, doplnit slámu a vodu a přidat něco dobrého na zub, ale také pořádně polaskat a pomazlit. Péče o zvířátka bývá velmi vítanou a oblíbenou aktivitou zejména pro ty nejmenší Skřítky.