Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně – obor Agroekologie. Od roku 2006 jsem pracovala jako lektor ekologických výukových programů na Lipce a to na pracovišti Rozmarýnek v Jundrově, kam jsem také po ukončení školy nastoupila do zaměstnání.

V roce 2011 se mi narodil syn Bořivoj a ke konci mateřské jsem docházela na dva dny v týdnu jako provozní a lektor přírodovědného a zahradnického kroužku do lesní školky Šiška v Kohoutovicích.

Do Skřítků jsem nastoupila v lednu 2015 jako pedagog na 4 dny v týdnu a odešla o prázdninách 2016. V současné době pracuji také na částečný úvazek jako asistent pedagoga dítěte s Aspergerovým syndromem a ve Skřítcích nyní kromě toho, že provázím děti, zastávám funkci Vedoucí.