Jak nás můžete podpořit?

I přes školné je rozpočet klubu napnutý. Důležitou roli tak pro nás hrají dary a dobrovolnictví.

Abychom mohli dále vyvíjet a nabízet kvalitní vzdělávání v duchu lesní pedagogiky a dalších progresivních metod v této oblasti pro co největší počet dětí, aby přístup lesních školek nezůstával stále něčím výlučným a nedostupným, potřebujeme aktivní podporu každého, kdo přirozeně cítí zodpovědnost za vývoj nejmladší generace a náš přístup je mu sympatický.

Jak nás můžete aktuálně podpořit:

 • Finanční podpora od vás či vašeho zaměstnavatele jakoukoli částkou na účet školky.
  O přesném využití vámi darované částky vás budeme v případě zájmu informovat, případně můžete darovat částku ke konkrétnímu, vámi zvolenému účelu, například:
  – příspěvek na pokrytí provozu (nájem, mzdy pedagogů)
  – příspěvek na nákup materiálu a pomůcek pro děti
  – příspěvek na rozvoj školní zahrady a budování herních prvků
 • Propagací školky a šířením informací o volných místech pro nové skřítky.
 • Hledáním fundraisera nebo kohokoli, kdo by byl ochoten školku podpořit.
 • Formou nefinančních darů od vás či vašeho zaměstnavatele. Zájem máme především o:
  – jakýkoli materiál a drobné pomůcky na tvoření související s programem ve školce – pastelky, barvy, papíry, korálky apod.
  – hračky a stavebnice z přírodních materiálů, dětské nářadí,
  – stavební materiál pro opravy, budování a rozvoj zázemí, dřevo na topení, seno, slámu a krmení pro naše morčátka.

V tuto chvíli nám můžete pomoci také nákupem či najitím kupce na jeden z obrazů Libora Veselého. Celý výtěžek z prodeje jednoho obrazu půjde na podporu lesní školky a jejího dalšího plnohodnotného vzdělávání v duchu lesní pedagogiky.
Obraz si můžete vybrat na webu www.libor-vesely.com nebo po domluvě s malířem přímo v ateliéru. Při obchodu prosím zmiňte, že chcete výtěžek věnovat Lesním skřítkům.

Podpořili nás

Našich donátorů a podporovatelů si velice vážíme. I za zdánlivě malou pomoc jsou Lesní skřítci velice vděční.
Děkujeme všem, kdo se darem nebo přiložením rukou k dílu podíleli a podílí na tom, že můžeme dětem zprostředkovávat vzdělávání přírodou.

Za podporu děkujeme zejména těmto:

 • Obec Bílovice nad Svitavou
 • Fotoateliér Divý tvor
 • Lesy České republiky
 • Bývalí i současní rodiče Lesních skřítků