Jana poskytuje všechny potřebné informace rodičům, takže pokud budete školku kontaktovat, s největší pravděpodobností se nejprve setkáte s Janou. Jana také sbírá a reflektuje zpětnou vazbu od rodičů a spravuje email.

A má spoustu úkolů uvnitř spolku: eviduje jeho členy, udržuje agendu členů aktuální, svolává schůze, rodičovské schůzky a další.

Je to naše Líska