Mám kladný vztah k dětem a práce s nimi se mi líbí a naplňuje mne. V současnosti studuji magisterský program Speciální pedagogiky; Technické a Informační výchovy na Masarykově univerzitě v Brně.

Ve své dílně vyrábím různé výtvory ze dřeva, nebo svařuji kovy. Tento svůj zájem, spolu s odbornými poznatky ohledně chování materiálů a práce s nimi, mohu dětem nabídnout. A díky svému vzdělání to mohu udělat ve formě přiměřené věku dětí ve školce. Myslím si, že patřím mezi kreativně a pozitivně naladěné lidi, baví mne s dětmi vytvářet zajímavé a nové věci a celkově mne baví, když to děti pod mým vedením baví . A ze zpětné vazby vidím, že je to baví!