Své mládí jsem prožil v turistickém oddíle, kde jsem se naučil mnoho dovedností a znalostí spjatých s přírodou, které jsem pak rád předával těm mladším. To mne také motivovalo jít na Pedagogickou fakultu, na které jsem vystudoval obor Speciální pedagogika a Technická a Informační výchova. Tam jsem se si doplnil teoretické i praktické dovednosti jak vychovávat a vzdělávat děti.

Lesní pedagogika mne oslovila především proto, že spojuje mé záliby a koníčky spolu se vzděláváním dětí v lesním prostředí, které je pro děti přirozeným, podnětným a poskytujícím spousty spontánních dobrodružství. Děti jsem se naučil vnímat jako své kamarády, respektovat je a provádět lesním světem se vším co k tomu patří.

V práci s dětmi se snažím zrcadlit své záliby ve vodáctví, horolezectví a trekingu. Ve své dílně rád vyrábím různé výtvory ze dřeva nebo svařuji železo k železu. Proto nám v i našem lesním útočišti nechybí pilka či kladívko. Léto si nedokážu představit bez své staré dodávky, ve které cestuji po různých, pokud možno lidmi nenavštěvovaných zákoutích Evropy.