Reference

„Seriously, since Libby has been attending for the last month, I am so amazed by how much she has learnt, how much she has matured, and how beautifully her character is growing…. I see how being at Lesni Skolka is such a gift for her…but also, it’s a gift for me! When I have watched the guides, and how they are with the kids, it has really inspired me to be a better parent. The guides are incredible people and I am so grateful to have met them, learn from them and even more grateful to have them guiding Libby :)“ 

Charlotte Horáková, maminka lesního skřítka

„Pohodové a kamarádské prostředí, respektující a individuální přístup k dětem, podpora vztahů rodiče-pedagogové-děti (i nad rámec školky) – společné slavnosti a zajímavé akce, možnost rodičů zapojit se a ovlivnit chod školky, snaha pedagogů o sebevzdělávání.“ 

Zuzana Kejíková, maminka lesního skřítka

„Ráno, když doprovázím svoji dceru do lesní školky, nelituji, že to mám kus cesty přes kopec.
Po cestě nadechuji svěží vzduch a i ta chvika mne regeneruje. Jsem ráda, že moje dcera se od malička učí realitě a poznává krásu přírody. Průvodci/kyně jsou ve školce dobře vyvážení. Je to mix mladého, zkušeného, ženského a mužského. Všichni jsou velmi aktivní a mne bylo vždy velmi příjemné, že děti, které teskní, nenechávají plakat.“

Karolína Kohoutková, maminka lesního skřítka

„S Lesními skřítky soužíváme již pátým rokem. Za tu dobu se vyvíjejí, proměňují a nutno říct, že stále k lepšímu. Jedná se o velmi přátelské prostředí s vynikajícím týmem schopných a aktivních průvodkyň a průvodců. Musím velmi ocenit mužský element, který je pro děti jako magnet. Máme rádi společné akce, setkávání s průvodci, dětmi, rodiči, to, že můžeme být aktéry, ne jen pozorovateli. Otisk Lesních skřítků je v dětech, ale i v nás rodičích velmi silný, a to je moc dobře! Děkujeme!“

Martina Lužná, maminka dvou lesních skřítků

„Strávili jsme ve Skřítcích tři roky, děti i já a co šlo i manžel. Za tu dobu jsme si k místu i lidem, se kterými jsme se tu potkali, vytvořili silné pouto. Byl tu prostor existovat zde uvolněně, spontánně, přirozeně a zajímavě. Všichni jsme si odnesli lecjaké poznání, navázali milá a často hluboká přátelství a užili si nemálo legrace. Je to láska, která se nezapomíná 8-). Děkujeme!“

Lucie Anderová, máma Ondry a Helenky