Ceník

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Počet dní v týdnu Celý den
1 den v týdnu 4 000 Kč měsíčně
2 dny v týdnu 5 000 Kč měsíčně
3 dny v týdnu 6 000 Kč měsíčně
4 dny v týdnu 7 000 Kč měsíčně
5 dnů v týdnu 7 500 Kč měsíčně

Den na zkoušku: 500 Kč

Oběd: 85 Kč

Stravné je hrazeno formou zálohy na měsíc, kdy je cena 1 obědu násobena průměrným počtem docházkových dní za měsíc, dle jednotlivých forem docházky. Tedy například při docházce 3 dny je vzorec 85 x 12 = 1020 Kč. Zálohy jsou vyúčtovány na ke konci prosince a ke konci června, případné přeplatky jsou následně vráceny zpět na účet.

JEDNORÁZOVÉ PLATBY

Příspěvek spolku na rok 2023/2024 činí 1 000 korun na školní rok. Příspěvek na kulturní akce v průběhu školního roku je 1 000 Kč/dítě. Příspěvek na pracovní pomůcky je 500 Kč/pololetí.