Denní režim

7.45–8.45 příchod dětí, krmení zvířat, volná hra, individuální práce s pomůckami
8.45–9.00 svačina
9.00–9.15 ranní kruh, součástí jsou každodenní rituální aktivity (písnička, přivítání), jóga a další
9.30–11.30 pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem/práce na pozemku/hry
11.30–12.30 polední kruh, společné reflexe dne, příprava na oběd, oběd
12.30–14.00 odpočinek, četba pohádky a příběhů – mladší děti
13.00–14.00 předškolní příprava, práce s pomůckami – starší děti
14.00–15.00 tématický vzdělávací program, příprava odpolední svačiny
14.45–15.15 odpolední svačina
15.00–16.25 volná hra, vyzvedávání dětí, úklid
16.30 zavírání školky